Infolinia: 801 000 611 email: bok@certpol.pl

OGŁOSZENIA

B.A.D.E.

B.A.D.E. ( Bezpieczne Archiwum Dokumentów Elektronicznych) jest systemem umożliwiającym pełną obsługę, w zakresie archiwizacji i konserwacji, dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem elektronicznym.
Coraz szersze stosowanie dokumentów elektronicznych wymusza na użytkownikach odpowiednie ich przechowywanie. Nowością na rynku systemów archiwizujących pliki komputerowe jest archiwizacja plików podpisanych cyfrowo.
Pliki te muszą, ze względu na ich wartość dowodową, podlegać procesom, które zapewnią ważność dokumentowi nawet po upływie ważności certyfikatów.

B.A.D.E. ( Bezpieczne Archiwum Dokumentów Elektronicznych) zapewnia ważność dokumentowi elektronicznemu, opatrzonemu podpisem elektronicznym, przez cały okres przechowywania w Bezpiecznym Archiwum Dokumentów Elektronicznych.

B.A.D.E. ( Bezpieczne Archiwum Dokumentów Elektronicznych ) nie jest systemem do tworzenia i zarządzania kopiami bezpieczeństwa (backupów) plików komputerowych. Jest to system uzupełniający istniejące systemy kopii bezpieczeństwa o poprawną obsługę plików podpisanych cyfrowo, zgodnie z prawem polskim. Każdy dokument opatrzony podpisem elektronicznym musi podlegać odpowiednim procesom, które zapewnią ważność dokumentu przez określony czas (np. faktura elektroniczna musi być przechowywana przez 5 lat, certyfikat kwalifikowany wydawany jest maksymalnie na 2 lata).


Dokument elektroniczny podpisany elektronicznie może utracić swoja ważność na skutek:
·  utraty ważności certyfikatu(certyfikatów) podpisującego,
·  utraty ważności certyfikatu(certyfikatów) Centrum Certyfikacji, które wydało certyfikat i klucze kryptograficzne do składania podpisu elektronicznego,
·  utraty ważności certyfikatu(certyfikatów) Narodowego Roota, Centrum Certyfikacji Centrast SA, które wydaje certyfikaty Centrom Certyfikacji (w Polsce Unizeto, PWPW, KIR),
·  utraty ważności certyfikatu(certyfikatów) znacznika czasu BADE


Bezpieczne Archiwum Dokumentów Elektronicznych jest jednym z podstawowych elementów systemu elektronicznej dystrybucji faktur elektronicznych.

- powrót


Jesteśmy autoryzowanym partnerem

Certpol Sp. z o.o.

ul.Okólna 10
42-400 Zawiercie
tel/fax: 48 326717133
email: bok@certpol.pl
NIP: 649-213-73-79

Copyrights © Certpol Sp. z O.O.  ©  2011 - 2022 ©  All rights reserved.